Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie otrzymała w grudniu 2016 r. dofinansowanie do projektu „Makerspace w bibliotece” z programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2016” ze środków finansowych Instytutu Książki.

Dzięki projektowi oferta biblioteki w zakresie nowych technologii stała się bardziej atrakcyjna.

Biblioteka zakupiła w ramach projektu zestawy komputerowe z drukarkami 3D, aplikacją Doodle 3D oraz iPady.

Nowe urządzenia będą prezentowane podczas szkoleń dla chętnych użytkowników biblioteki, na których będą mogli oni poznać technologię 3D.

Wytworzone w drukarkach 3D przedmioty będą wykorzystane do innych zajęć prowadzonych w bibliotece ( n. p. bibliotecznego teatrzyku).

Szkolenia grupowe będą odbywać się od drugiej połowy lutego 2017 r. w Zespole Bibliotek im. Augustyniaka Filia nr 2 i 12 przy ul. Wróblewskiego 67. Zapisy, uzgadnianie terminów oraz szkolenia będzie prowadził pracownik biblioteki - informatyk Piotr Tarnowski (nr tel. 42 6373037).

Kraszewski Komputery dla bibliotek 2016